Tiparire cu date variabile

Tipărirea cu date variabile este unul dintre principalele avantaje ale tiparului digital. Doua pagini tipărite consecutiv pot avea conţinut total diferit. Se pot realiza astfel lucrări care au ca bază o grafică peste care se suprapun datele luate dintr-o bază de date.

Exemple:Exemplu tabel Excel folosit pentru print variabil

  • Tipărirea automată a facturilor lunare pentru serviciile de tip abonament

  • Tipărirea invitaţiilor pentru diferite evenimente pe baza listei cu cei invitaţi

  • Realizarea biletelor pentru tombolă înseriate alfanumeric

  • Realizarea automată a cataloagelor cu produse
  • Tipărirea destinatarilor pe plicuri

Se pot folosi:

  • Date de tip text

  • Date condiţionale
  • Directoare cu poze

  • Orice combinaţie între tipurile de mai sus